Zakrzepica żylna

O zakrzepicy żył głębokich mówimy gdy dochodzi do powstania zakrzepu w żyłach głębokich, zazwyczaj kończyn dolnych. Cześć takiego zakrzepu może się oderwać i zostać przetransportowana drogą krwi do płuc powodując zatorowość płucną, która może zagrażać życiu.

Zakrzepica żylna może mieć charakter objawowy i bezobjawowy i może mijać samoistnie. Często nawraca i może powodować wieloletnie powikłania takie jak zespół pozakrzepowy lub przewlekłe nadciśnienie płucne.

U naszych podróżników głównym czynnikiem ryzyka zakrzepicy żylnej są podróże samolotem, szczególnie obejmujące długie przeloty. W prospektywnych badaniach naukowych stwierdzono, że zakrzepica żylna pojawia się u 0,5% osób podróżujących samolotem dłużej niż 8 godzin.

Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy to: podeszły wiek (wzrost ryzyka powyżej 40 r.ż.), otyłość (BMI>30 kg/m2), stosowanie estrogenów syntetycznych (hormonalna antykoncepcja lub HTZ), ciąża i okres połogu, obecność trombofilii, wywiad rodzinny zakrzepicy, przebyta zakrzepica, aktywna choroba nowotworowa, stan po operacji, unieruchomieniu w ostatnim czasie, ograniczona ruchomość, wysoki wzrost (>190 cm). 75-100% chorych, u których rozwija się zakrzepica ma przynajmniej 1 czynnik ryzyka, a 20% ma ponad 4 czynniki.

Objawy zakrzepicy żył głębokich to ból i obrzęk kończyny dolnej ze wzmożonym uciepleniem i zaczerwienieniem kończyny. Zatorowość płucna objawia się dusznością, bólem w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym, kaszel, odpluwanie krwistej wydzieliny oraz utrata przytomności.

Profilaktyka zakrzepicy żylnej, którą zalecamy jest zgodna z aktualnymi wytycznymi i pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia epizodu zakrzepowego. Czasami trzeba się jednak liczyć z przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych w postaci iniekcji lub, rzadziej, tabletek.