Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą przekazywaną drogą „brudnych rąk”.

Najczęściej do zakażenia WZW A dochodzi poprzez spożycie skontaminowanej kałem osób zakażonych: wody, lodu lub pożywienia nie poddanego obróbce termicznej. Czasami do zakażenia może dojść również podczas niektórych praktyk seksualnych, szczególnie podczas kontaktów homoseksualnych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje na całym świecie. W krajach rozwijających się (w tym w Polsce do końca lat 70-tych) do zakażenia dochodzi we wczesnym dzieciństwie. Wówczas choroba ma zazwyczaj charakter dość łagodny, a nawet może przebiegać bezobjawowo. W krajach rozwiniętych zakażenia dzieci są rzadkością i dość typowo w takich populacjach obserwuje się epidemie, gdy zakażenie rozprzestrzenia się wśród nieuodpornionych osób dorosłych. Ostatnią taką dużą falę zachorowań mieliśmy w Polsce pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

U osób dorosłych choroba ma różnorodne spektrum objawów – od łagodnej infekcji trwającej 1-2 tygodni do ciężkiej choroby przebiegającej z niewydolnością wątroby z utrzymującą się przez wiele miesięcy dysfunkcją wątroby.

Leczenie WZW typu A ma charakter jedynie objawowy. Śmiertelność sięga 0,3%. Jest to jedna z podstawowych chorób, którym można zapobiec szczepieniami ochronnymi. Szczepionki przeciw WZW typu A są bardzo skuteczne, a wytworzona odporność ma charakter szczególnie długotrwały.

W profilaktyce podkreśla się również przestrzeganie zasad bezpiecznego spożywania pokarmów i wody oraz stosowanie zasad higieny zarówno podczas codziennych czynności jak i podczas kontaktów seksualnych.