Jet Lag

Jet Lag, czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej występuje przy szybkiej zmianie (o co najmniej 3) strefy czasowej w kierunku równoleżnikowym (wschód- zachód, zachód-wschód).

Jet Lag jest przejawem powolnego przystosowania się organizmu do czasu miejscowego (w nowym środowisku zostaje zaburzony rytm dobowy oraz okres snu i czuwania).

Jet Lag objawia się przede wszystkim sennością oraz zaburzeniami snu oraz ogólnym zmęczeniem, bólami głowy, trudnością z koncentracją, dezorientacją, obniżeniem nastroju, brakiem apetytu oraz zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Nasilenie tych dolegliwości zależy przede wszystkim od ilości przekraczanych stref czasowych, kierunku podróży oraz indywidualnych cech osobniczych (m.in. zdolność spania podczas lotu).

Przy podróżach na zachód występuje zjawisko bardzo wczesnego zasypiania oraz wczesnego wstawania, a przy podróżach na wschód odwrotnie. Podróże na zachód zwykle są lepiej tolerowane, gdyż organizm łatwiej dostosowuje się do wydłużonej doby.

Możemy zminimalizować wystąpienie objawów jet lagu, stosując niewielkie zmiany dotyczące pewnych codziennych czynności przed podróżą jak i podczas samego lotu. A w miejscu docelowym również obowiązują pewne zasady postępowania, które mają na celu szybszą adaptację organizmu do nowych warunków środowiskowych. Można również sięgnąć po środki farmakologiczne (jak melatonina czy inne krótko działające leki nasenne). Dokładne metody prewencji i leczenie jet lagu omawiamy podczas naszych konsultacji.