Biegunka podróżnych

Biegunka podróżnych jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych w podróży i dotyka od 30% do 70% podróżników w zależności od czasu podroży i destynacji ( w większości przypadków to kraje Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej).

Znanymi, lokalnymi i powszechnie stosowanymi określeniami biegunki podróżnych są: „zemsta lub klątwa faraona/sułtana”, „zemsta Montezumy”, „galopujący gringo”, „Delhi belly”.

Za biegunkę podróżnych w większości przypadków odpowiadają bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli (50-80% wszystkich przypadków), Shigella, Salmonella, Campylobacter, a także pierwotniak Entamoeba histolitica czy Rotawirusy.

Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie zakażonej żywności i napojów, zwłaszcza w krajach o obniżonych standardach higieny. W większości przypadków przebieg choroby jest krótkotrwały, może jednak czasami przebiegać z gorączką, odwodnieniem i prowadzić do poważnych innych następstw wymagających niekiedy leczenia szpitalnego. Najczęściej jednak z powodu biegunki podróżni są zmuszeni do zmiany swoich planów.

W leczeniu biegunki podróżnych stosujemy odpowiednie antybiotyki (wybór antybiotyku zależny jest od międzynarodowych zaleceń na dany rok, chorób współistniejących oraz regionu świata będącego celem podróży) oraz leki zapierające zwalniające motorykę przewodu pokarmowego. Kluczowe znaczenie w terapii ma również odpowiednie nawodnienie wraz z uzupełnieniem niedoborów elektrolitów.

Profilaktyka biegunki podróżnych obejmuje przestrzeganie odpowiednich zasad higieny, unikanie spożywania wody wodociągowej oraz niektórych pokarmów. Istnieje szczepionka przeciwko cholerze, która daje tylko częściową i krótkotrwałą ochronę przeciwko biegunce podróżnych. Najlepszym sposobem zapobiegania biegunce w podróży są zatem metody nieswoiste.

Dokładne zasady zapobiegania i leczenia (wraz z dawkowaniem odpowiednich leków) omawiane są podczas naszych konsultacji.